ADR Sud Muntenia - Proiectul UpGradeSME
Data ultimei actualizari : Joi, 21 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Proiectul UpGradeSME
Proiectul „UpGradeSME – Îmbunătățirea instrumentelor de politici pentru susținerea performanțelor IMM-urilor inovative” este finanțat în cadrul Programului Interreg Europe, Axa prioritară 2 – Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții – 3(d) – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare. Proiectul se derulează în perioada 01 aprilie 2016- 31 martie 2021.

Bugetul proiectului este de 1.534.775, din care, 170.900 de euro reprezintă bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul proiectului al proiectului “UpGradeSME” vizează imbunătățirea politicilor de internaționalizare a IMM-urilor din regiunile partenere prin intermediul transferului de cunoștințe și crearea și dezvoltarea unui instrument inovativ pentru creșterea competitivității.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este partener în cadrul acestui proiect, alături de Asociația Pannon Business Network Association – Ungaria (lider de proiect), Fundația pentru Dezvoltarea Afacerilor Friesland – Olanda, Municipalitatea din Leeuwarden – Olanda, Steinbeis Innovation gGmbH – Germania, Agenția pentru Dezvoltare Regională din Vale do Ave - Portugalia, Agenția pentru Dezvoltare Socio-Economică din San Sebastian – Spania și Ministerul Economiei – Ungaria.

Proiectul se va implementa în două etape, așa cum este prevăzut în Manualul Programului. Prima etapă are o durată de 3 ani. În cadrul acesteia se realizează învăţarea la nivel regional şi schimbul de experienţă între parteneri. La finalizarea primei etape de implementare, partenerii trebuie să realizeze un Plan Local de Acțiune pentru sprijinirea elaborării de noi politici pentru domeniile abordate de proiect. Partenerii din proiect trebuie să elaboreze un plan de acțiune comun cu recomandări pentru nivelul European. În cea de-a doua etapă partenerii monitorizează modalitatea în care se implementează Planul de Acţiune elaborat în prima etapă.

Etapa 1 Învățare la nivel interregional se va derula pe parcursul a 6 semestre (3 ani). Parteneriatul urmărește să îmbine învățarea la diferite niveluri și să realizeze schimburi de experiență și de metode pentru a obține cunoștințe valoroase. În cadrul acestei etape vor avea loc următoarele activități: Întâlniri de lucru tematice, Conferințe internaționale; Evenimente de diseminare la nivel local, Vizite de studiu, Programe organizate la nivel interregional, pentru schimb de personal.

Etapa a 2-a - Monitorizarea implementării planului de acțiune este predefinită de program și se va derula pe parcursul a 4 semestre (2 ani). Astfel, se vor organiza următoarele activități: Monitorizarea punerii în aplicare a planului de acțiune, Comunicarea și diseminarea, Managementul și coordonarea.

Programul Interreg Europe urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici de către actorii de interes regional. In ceea ce privește prioritatea tematică de îmbunătățire a politicilor de competitivitate a IMM-urilor, aceasta dă posibilitatea regiunilor să își îmbunătățească politicile prin care sunt sprijinite firmele mici și mijlocii de-a lungul tuturor fazelor de dezvoltare pentru a crește și a deveni inovative.

Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.