ADR Sud Muntenia - Proiectul „PROSME - Promovarea IMM-urilor din Romania prin intermediul Enterprise Europe Network”
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Proiectul „PROSME - Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network”
Proiectul „PROSME - Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network” este finanțat în cadrul Programului pentru Competitivitatea Întreprinderilor și pentru IMM-uri (COSME). Bugetul consorțiului proiectului pentru perioada 2015 – 2017 este de 966.592,50 Euro iar Bugetul ADRSM – 82.896 Euro. Proiectul se deruleză în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2020.

Partenerii consorțiului sunt: ADR Sud Muntenia, Fundația Centrul Român pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, Asociația Constructorilor din România, Ministerul Economiei, Universitatea Politehnică din București, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA, InPULSE Partners SRL, SC IPA SA - Societate comercială pentru cercetare, proiectare și producție de echipamente și instalații de automatizare, Camera de Comerț și Industrie Prahova, CEC BANK S.A, Asociația Română pentru industrie electronică și software (ARIES).

Grupul țintă căruia se adresează proiectul PROSME: IMM-urile care sunt orientate spre creștere, afaceri integrate și servicii de sprijin pentru inovare și sunt conectate la piețele europene și internaționale.

Scopul proiectului

Scopul proiectului constă în facilitarea accesului IMM-urilor la piețele europene și internaționale, care să fie orientate spre creștere, afaceri integrate și servicii de sprijin pentru inovare. În plus, rețeaua contribuie și la consolidarea competitivității și durabilității întreprinderilor europene care încearcă să exploateze noile oportunități apărute atât pe piața unică, cât și în țările terțe.

Obiectivul general al proiectului

Rețeaua va favoriza dezvoltarea întreprinderilor competitive pe plan internațional și va stimula capacitatea de inovare a IMM-urilor europene, promovând politicile și programele Uniunii Europene, creând o legătură între IMM-uri și elaborarea acestor politici.

În final, rețeaua va contribui la îmbunătățirea mediului antreprenorial și la promovarea culturii antreprenoriale în cadrul Uniunii Europene prin:

  • sprijin pentru accesarea programelor de finanţare a dezvoltării afacerilor, inovare şi a oportunităţilor de internaţionalizare (export-import) oferite întreprinderilor,
  • promovarea ofertelor de export ale companiilor româneşti şi informarea acestora asupra oportunităţilor de afaceri cu companii din Europa sau de la nivel global,
  • informarea întreprinderilor din aria de acoperire asupra politicilor de dezvoltare a afacerilor la nivelul Uniunii Europene, în special asupra legislaţiei comunitare aplicabile întreprinderilor şi politicile Uniunii Europene privind întreprinderile,
  • consultarea IMM-urilor asupra oportunităţilor şi conţinuturilor actelor normative cu impact asupra acestora, propuse de către Comisia Europeană,
  • promovarea oportunităţior de dezvoltare, inclusiv în parteneriat, de noi produse şi servicii şi de asemenea, a oportunităţilor de finanţare a proiectelor de dezvoltare de noi produse şi servicii, naţionale sau europene.

PROSME este un proiect implementat de un consorțiu de organizații care oferă gratuit întreprinderilor şi întreprinzătorilor servicii de sprijin în domeniul dezvoltării internaționale a afacerilor (EXPORT). PROSME pune la dispoziția organizațiilor din regiunile București-Ilfov şi Sud-Muntenia resursele a 600 de organizații partenere în rețeaua Enterprise-Europe-Network din 50 de ţări.

Baza de date a rețelei Enterprise Europe Network include oportunităţi de cooperare în afaceri lansate de firme din cele 45 de ţări în care este prezentă rețeaua, respectiv cereri şi oferte de produse şi servicii, de cooperare comercială, tehnologică, financiară şi în producție.

PACHETELE DE LUCRU ALE PROIECTULUI PROSME

WP 1 ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE, SPRIJIN ȘI INFORMARE;
WP 2 ACTIVITĂȚI DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER ÎN AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI INOVARE;
WP 3 FEEDBACK PENTRU IMM-URI;
WP 4 ACTIVITĂȚI SPECIFICE ÎN CONTEXTUL INOVĂRII (HORIZON 2020);
WP 5 PROMOVAREA SERVICIILOR DE REȚEA ȘI A ACTIVITĂȚILOR DE COMUNICARE;
WP 6 CONSTRUIREA DE REȚELE ȘI CONSOLIDAREA REȚELEI EXISTENTE.

Rețeaua Enterprise Europe Network este un proiect al Uniunii Europene care are scopul de a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să își dezvolte potențialul inovativ și de business. Programul COSME, ca și Enterprise Europe Network, face parte din cadrul politicii Creșterea Competitivității și Ocuparea Forței de Muncă pe o piață unică. Acest program sprijină obiectivele proiectului Horizon Europa 2020, care recunoaște rolul crucial al IMM-urilor în stimularea ocupării forței de muncă și în cadrul coeziunii teritoriale. În acest context, Enterprise Europe Network sprijină IMM-urile din statele membre și din regiunile lor să ofere clienților servicii de înaltă calitate.

Printre obiectivele principale ale programului Horizon 2020 se numară: creșterea nivelului de excelență științifică al UE raportat la nivelul mondial, creșterea competitivității sistemului de cercetare și inovare european, sprijinirea leadershipului industrial pentru accelerarea dezvoltarii tehnologiilor care vor susține mediul de afaceri si inovația, inclusiv companiile mici, și abordarea provocarilor societale pentru a raspunde mai bine prioritatilor identificate în strategia Europa 2020. Horizon 2020 va sprijini astfel activitati ce acoperă întreg procesul de cercetare și punere pe piață a rezultatelor cercetarii și inovării.

PROSME INN - Horizon 2020

În cadrul pachetului de lucru 4 al proiectului, Activități specifice în contextul inovării (Horizon 2020), ADR Sud Muntenia implementează proiectul ” PROSME INN – Îmbunătățirea Capacității Inovative de Management a IMM-urilor din macroregiunea RO3 –”, finanțat de programul Horizon 2020.

Valoarea totală a proiectului în perioada 1 Ianuarie 2015 – 1 Ianuarie 2017, este de 109.775 Euro, din care bugetul aferent Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 6.787,50 Euro, reprezentând 100% din cheltuielile eligibile aprobate de Comisia Europeană pentru Agenție.

Proiectul „PROSME INN – Îmbunătățirea Capacității Inovative de Management a IMM-urilor din macroregiunea RO3”, introduce un nou instrument pentru a sprijini IMM-urile inovative ambițioase să exploateze profitabil ideilor lor pe piețele internaționale. În plus, proiectul sprijină construirea capacității inovative de management a IMM-urilor în toate regiunile, urmărind îndeaproape furnizarea a două tipuri de servicii de consultanță și anume: servicii de consolidare a managementului inovării și servicii de sprijin pentru IMM-uri de succes.

Proiectul este implementat de un consorțiu format din 8 parteneri din România, (ADR Sud Muntenia, Fundația Centrul Român pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Camera de Comerț și Industrie Prahova, Universitatea Politehnică din București, Asociația Română pentru industrie electronică si software (ARIES), Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA, InPULSE Partners SRL, SC IPA SA, și al cărui lider de proiect este Fundația Centrul Român pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (CRIMM).

Documente utile
781.5 KB
Articole newsletter și site
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.