ADR Sud Muntenia - Proiectul NEW START
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Proiectul NEW START
Proiectul New Start este finanţat de Comisia Europeană, prin Programul DAPHNE III, Direcţia Generală de Justiţie. Consorțiul proiectului este alcătuit din 7 parteneri – autorități locale și regionale și instituții private din 7 state membre ale Uniunii Europene: Institutul pentru Femei (Spania)- Coordonator, Le Monde des Possibles (Belgia); Cooperative Sud Concept (Franța); Dimitra Itd (Grecia); Institutul Tehnologic Cork (Irlanda); Promidea (Italia); Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (România).

Valoarea totală a proiectului este 587.395 Euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este 33.182,11 Euro, 80% din sumă (26.545,69 Euro) reprezentând co-finanţarea Uniunii Europene și 20% din buget (6.636,42 Euro) fiind contribuția proprie a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni. Acesta s-a derulat în perioada 1 septembrie 2014 - 30 iunie 2016.

Obiectivul proiectului New Start vizează dezvoltarea și implementarea unui program comun pentru femeile victime ale violenței domestice bazat pe tehnici de mentorat și dezvoltare personală. Serviciile de sprijin din cadrul programului oferă femeilor victime ale violenței domestice instrumentele necesare pentru a le consolida încrederea şi stima de sine. De asemenea, programul a contribuit la îmbunătățirea competențelor și a stimulat dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale participantelor, cu scopul de facilita incluziunea socială a acestora și de a le reintegra pe piața muncii.

Rezultatele proiectului

Rezultatele implementării acestui proiect sunt: 7 Sesiuni de instruire pentru membrii echipei de implementare a proiectului NEW START din statele partenere; 7 Sesiuni pilot axate pe dezvoltare personală mentorat destinate femeilor victime ale violenţei domestice; Un Ghid pentru Dezvoltare Personală şi Mentorat pentru instruirea femeilor victime ale violenţei domestice; 1 Web site al proiectului, care conţine informaţii şi materiale relevante pentru grupul ţintă al proiectului; 1 Broşură a proiectului, tradusă în limba naţională a statelor partenere în proiect ; 1 Conferinţă Finală și 7 Evenimente locale pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Cursuri de instruire

În cadrul proiectului a fost organizat un curs de instruire pentru traineri şi mentori cât și un curs pilot pentru instruirea femeilor, victime ale violenței domestice. Cursul de instruire pentru traineri a fost organizat în fiecare stat partener din proiect. Peste 30 de persoane din echipele de implementare ale partenerilor în proiect au participat la cursurile de instruire pentru traineri şi mentori. Obiectivul principal al acestui curs de instruire a constat în consolidarea cunoștințelor și aptitudinilor în domeniul dezvoltării personale și mentoratului, în vederea instruirii ulterioare a femeilor victime ale violenţei domestice. Cursul pilot pentru instruirea femeilor victime ale violenței domestice a fost organizat de fiecare instituţie parteneră în proiect, la centre pentru sprijinirea femeilor victime ale violenţei domestice. Cursul pilot a fost interactiv, bazat pe discuţii libere şi exerciţii și a urmărit consolidarea încrederii în sine şi la sporirea stimei de sine; îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale; facilitarea incluziunii sociale; reintegrarea pe piaţa forţei de muncă.

Ghid pentru dezvoltare personală

În cadrul acestui proiect a fost realizat și un Ghid pentru dezvoltare personală și mentorat, prin contribuția activă a partenerilor din proiect. Scopul documentului este de a explica şi detalia materialele de instruire dezvoltate în cadrul proiectului şi utilizate de parteneri, astfel încât să corespundă nevoilor de instruire ale femeilor victime ale violenţei domestice. Conține studii de caz care pot fi preluate şi implementate de instituțiile interesate din cadrul UE. De asemenea, ghidul este tradus în limba naţională a partenerilor din proiect iar varianta în limba română poate fi pus la dispoziţia instituţiilor interesate.

Contact

Web site: http://www.newstart-project.eu/ro/pagina-principala/
Facebook: https://www.facebook.com/New-Start-Project-771515209602227/

Documente utile
3.14 MB
1.63 MB
Rezultate intelectuale
1.83 MB
2.09 MB
Sesiune de instruire pentru dezvoltare personală destinată echipei de implementare a proiectului din cadrul ADR Sud Muntenia
Curs pilot de instruire pentru femeile victime ale violenței domestice

Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.