ADR Sud Muntenia - Conferinta finala a proiectului Working4Talent - 21-22 octombrie 2014, San Sebastian
Data ultimei actualizari : Marti, 17 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Conferința finală a proiectului Working4Talent - 21-22 octombrie 2014, San Sebastian
În perioada 21 – 22 octombrie, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat împreună cu Gilda Niculescu, şef Serviciu Strategii, Dezvoltare, Cooperare, la Conferința Finală a proiectului Working4Talent, ce a avut loc în Spania, în orașul San Sebastian.

Acest proiect este finanțat de Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC, în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte, pe Axa prioritară 1 – Inovare și economia cunoașterii, Domeniul de intervenție 1.4 „Ocuparea forței de muncă, capitalul uman și educație”.

Sub titlul „Strategii pentru atragerea talentelor”, conferința a vizat prezentarea principalelor rezultate ale acestui proiect, și anume a bunelor practici folosite cu succes de diferite orașe și regiuni din Europa pentru atragerea și reținerea capitalului uman înalt calificat, cu precădere în domenii precum cercetarea și inovarea. Aceasta reprezintă o modalitate eficientă de a contribui la dezvoltarea economiei bazată pe cunoaștere. Astfel au fost prezentate inițiative de stimulare a antreprenoriatului (Centrul pentru IMM-uri al Universității din Aalto, Finlanda), programe de recrutare în industria IT din Irlanda (MAKE IT IN CORK), inițiative mixte de branding municipal, atragere de capital uman și stimulare a antreprenoriatului (DO IT IN BARCELONA), crearea de clustere în domenii competitive ale economiei regionale (crearea clusterului Arena Health din Norvegia). La această conferință au participat reprezentanți ai tuturor partenerilor ce implementează proiectul Working4Talent, dar și întreprinzători locali, cercetători, studenți, reprezentanți ai autorităților publice locale, interesați de strategiile și măsurile ce pot fi întreprinse pentru a susține dezvoltarea durabilă, bazată pe inovare. Totodată, domnul Benoit DALBERT – reprezentant al Secretariatului Tehnic Comun al programului INTERREG IVC a susținut o prezentare legată de lansarea noului program INTERREG EUROPE.

Mai multe detalii despre acest eveniment pot fi obținute accesând pagina de internet a programului, www.w4t.eu, și site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Planificare Regională și Parteneriate.

Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.