ADR Sud Muntenia - Proiectul NoNEETs
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Proiectul NoNEETs

Parteneri în cadrul proiectului
NoNEETs

 

Czech Dex (Cehia)
Responsabil: Jan Kubalik (jkubalik@grupodex.com)

CRIJ Toulouse - Midi Pyrénées (Franța)
Responsabil: Jean Pierre Margaix (Jean-Pierre.Margaix@crij.org)

Atlante (Italia)
Responsabil: Stefania Bozzo (s.bozzo@promidea.com)

ADR Sud Muntenia (România)
Responsabil: Gilda Niculescu (programe@adrmuntenia.ro)

Xuventude (Spania)
Responsabil: Pilar del Oro (pilar.deloro.saez@xunta.es)

ACFI-FIAS (Belgia)
Responsabil: Nayé Bathily (naye.bathily.acfi@gmail.com)

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează, în calitate de partener, proiectul multilateral „NoNEETs – Permanent Training and Assessment Programme to NEETs Young Adults for their inclusion in the labour market and EU society” (Program continuu de instruire și evaluare pentru tinerii care nu sunt încadrați pe piața forței de muncă și nu urmează nici un program educațional sau de formare, pentru sprijinirea intrării acestora pe piața forței de muncă). Acesta se derulează în perioada noiembrie 2013 – octombrie 2015, este finanţat de Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții (Lifelong Learning Programme), în cadrul subprogramului Grundtvig, Proiecte Multilaterale, și are ca obiectiv principal furnizarea unor servicii de evaluare și mentorat. Scopul proiectului este de a sprijini integrarea tinerilor adulți cu vârsta cuprinsă între 19 și 29 de ani pe piața forței de muncă în programe educaționale sau de formare profesională. În acest sens, proiectul va contribui la integrarea deplină a tinerilor adulți în societate prin:

 • Prevenirea abandonului școlar și reintegrarea celor care abandonează școala;
 • Sprijinirea educației și formării profesionale prin favorizarea tranziției către un loc de muncă;
 • Promovarea inserției profesionale în rândul tinerilor;
 • Eliminarea barierelor existente şi promovarea incluziunii şi a motivaţiei.

În vederea îndeplinirii obiectivului principal, proiectul este implementat de un consorțiu format din 6 parteneri (Franța, Belgia, Spania, Italia, România şi Republica Cehă).

Caracteristicile proiectului NoNEETs

Principalii beneficiari ai proiectului sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 19 și 29 de ani care în prezent nu sunt încadrați pe piața forței de muncă și nu urmează cursuri de instruire și formare profesională (categoria NEET). Concret, proiectul se va concentra pe tinerii NEETs, punând accent pe subgrupurile vulnerabile și anume: șomerii convenționali, tineri care nu își doresc un loc de muncă, tineri aflați în incapacitate de muncă și oportuniștii (tinerii care caută continuu un loc de muncă sau un curs de formare profesională, prin care să-și pună în valoare abilitățile și nivelul de pregătire. În mod natural, există anumiți factori de natură economică și personală care determină o creștere a probabilității de a deveni NEET, precum: un nivel de educație scăzut, originea de imigrant, dizabilități de natură mentală sau fizică, istoricul familiei, localizarea în zone rurale și venitul gospodăriei.

Mai mult decât atât, Proiectul NoNEETs va avea un impact pozitiv și asupra altor grupuri adiacente formate din: familii și comunități locale, instituții de învățământ și formare profesională, servicii sociale și de ocuparea forței de muncă și Ong-urile care susțin categoria NEETs, precum și instituții publice locale/factorii de decizie care, de asemenea, vor beneficia de pe urma proiectului.

În acest context, proiectul NoNEETs își propune să îndeplinească următoarele obiective specifice:

 • Să furnizeze informații cu privire la înțelegerea reală și utilă a conceptului de NEET, la persoanele care se încadrează în această categorie, la profilul acestora, la nevoile acestora;
 • Să analizeze acest fenomen, atât particularitățile și modelele comune de la nivel european;
 • Să realizeze, să implementeze și să dezvolte un program comun ( metodologie și continut comun de instruire) pe baza cererilor beneficiarilor finali care vor fi ușor transferabile în alte domenii;
 • Să sporească gradul de integrare, motivare și de creativitate al tinerilor din categoria NEET, prin dezvoltarea aptitudinilor acestora, cu scopul de a se integra pe piața muncii, facilitarea tranziției acestora de la educație la piața forței de muncă sau a accesului acestora la programe educaționale sau de formare și în cele din urmă asigurarea incluziunii sociale a acestora;
 • Să crească gradul de conștientizare a comunităților locale, a antreprenorilor, a factorilor de decizie și a altor părți interesate cu privire la importanța procesului de învățare pe tot parcursul vieții și reintegrarea socială a adulților tineri din categoria NEET.

Pentru a se atinge aceste obiective, în cadrul proiectului se vor derula următoarele activități care au fost grupate pe un număr de 6 componente denumite și pachete de lucru (work package-uri). Responsabilitățile ce revin Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și partenerilor asociați sunt detaliate pe fiecare pachet de lucru, după cum urmează:

Pachetul de lucru nr. 1Management și coordonare
Durata24 de luni
Responsabilitățile ADR Sud Muntenia în cadrul pachetului de lucru
 • Participă la elaborarea Acordului de Parteneriat;
 • Participă la formarea Comitetului de Coordonare;
 • Participă la elaborarea strategiei de comunicare internă;
 • Participă la cele 4 întâlniri parteneriale;
 • Participă la elaborarea raportării interne din cadrul proiectului.

Pachetul de lucru nr. 2Analiza nevoilor grupului țintă la nivel local
Durata9 luni
Responsabilitățile ADR Sud Muntenia și ale partenerilor asociați în cadrul pachetului de lucru
 • Elaborează analiza locală a nevoilor grupului țintă. Grupul țintă este format din tinerii care nu sunt încadrați pe piața forței de muncă și care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională.

Pentru această activitate se va face:

 1. Cercetare de birou – colectare și prelucrare date statistice, studiere rapoarte, studii, etc.
 2. Cercetare de teren - organizarea de interviuri față in față și organizarea unui focus grup.
În cadrul acestei activități partenerii asociați vor furniza o bază de date care să ajute la identificarea tinerilor din categoria NEET .

Pachetul de lucru nr. 3Program comun de instruire și evaluare
Durata9 luni
Responsabilitățile ADR Sud Muntenia și ale partenerilor asociați în cadrul pachetului de lucru
 • Organizează o echipă de lucru (maxim 5 - 10 persoane) ce va elabora propunerea de programă adaptată nevoilor grupului țintă din România. În cazul ADR Sud Muntenia, echipa va fi formată din reprezentanți ai ADR Sud Muntenia și reprezentați ai celor 7 AJOFM – uri, ce sunt parteneri asociați.
 • Participă la elaborarea programei/ curriculei pentru programul comun de instruire si evaluare.

Pachetul de lucru nr. 4Planul de valorificare a rezultatelor
Durata7 luni
Responsabilitățile ADR Sud Muntenia în cadrul pachetului de lucru
 • Organizarea unui curs de instruire pilot (pentru cca. 15 participanți);
 • Elaborarea unui raport de implementare și evaluare a cursului;
 • Participarea la alte evenimente în scopul diseminării rezultatelor proiectului.

Pachetul de lucru nr. 5Monitorizare și evaluare
Durata7 luni
Responsabilitățile ADR Sud Muntenia în cadrul pachetului de lucru
 • Participarea la realizarea evaluării interne și externe a proiectului;
 • Evaluarea internă – realizarea a 4 rapoarte de progres;
 • Evaluarea externă – furnizarea de informații către evaluatorul extern subcontractat.

Pachetul de lucru nr. 6Comunicare și diseminare
Durata7 luni
Responsabilitățile ADR Sud Muntenia în cadrul pachetului de lucru
 • Participarea la elaborarea materialelor și elementelor de identitate vizuală a proiectului (logo, slogan, broșură, website);
 • Tipărirea și distribuirea a 200 de broșuri în limba română;
 • Furnizarea de informații pentru website-ul proiectului;
 • Elaborarea de comunicate de presă.

Sustenabilitatea proiectului și impactul acestuia este garantat de rezultatul cheie al proiectului: Programul comun de instruire și evaluare. În acest sens, programul va fi valorificat în primul rând de aproximativ 60- 75 de tineri adulți și va fi pe deplin diseminat pentru a deveni transferabil în alte teritorii. În plus, participarea activă a partenerilor asociați în dezvoltarea proiectului va garanta realizarea obiectivelor și rezultatelor sale.

Valoarea totală a proiectului este 385.066 Euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este 43.236 Euro. Din bugetul alocat Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, suma de 32.426 Euro reprezintă co-finanţarea Uniunii Europene, în procent de 75% şi contribuția proprie a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, este în valoare de 10.810 Euro.

Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.