ADR Sud Muntenia - Intalnire in cadrul proiectului Working4Talent
Data ultimei actualizari : Marti, 17 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Întâlnire în cadrul proiectului Working4Talent
În perioada 24 – 27 februarie, reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au participat în Cork (Irlanda) la cea de a șaptea întâlnire partenerială organizată în cadrul proiectului Working4Talent. Evenimentul a fost găzduit de către Institutul Tehnologic din Cork și a constat în prezentarea tuturor activităților realizate de parteneri în perioada octombrie 2013 – februarie 2014.

Totodată, partenerii au participat și la workshopul „Make IT in Cork”, în cadrul căruia au fost prezentate programele inițiate de firmele din sectorul IT din Irlanda pentru a atrage capital uman înalt specializat din toate colțurile lumii. În cea de a doua zi a acestei vizite de studiua fost vizitat Colegiul Naţional Naval din Cork, ce face parte din Institutul Tehnologic din Cork.

Proiectul Working4Talent, implementat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, este finanţat de Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C, în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte, Axa prioritară 1 „Inovare şi economia cunoaşterii”, Domeniul major de intervenţie 1.4 „Ocuparea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţie”. Scopul Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC este de a creşte eficacitatea politicilor de dezvoltare regională şi contribuţia acestora la modernizarea economică şi întărirea competitivităţii în Europa, în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscului prin mijloace de cooperare interregională.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă elaborarea unui mecanism care să faciliteze schimbul de informaţii şi de experienţă între regiunile şi oraşele partenere în proiect, în legătură cu atragerea şi păstrarea persoanelor talentate, în special în domenii precum cercetarea şi inovarea. Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea politicilor locale şi regionale, precum şi a programelor de acţiune, pentru a genera noi locuri de muncă pentru persoanele cu înaltă calificare şi pentru a îmbunătăţi cunoştinţelor autorităţilor de la nivel local şi regional, cu privire la o piață a muncii conectată la fluxurile de inovare.

Consorţiul proiectului este alcătuit din 10 parteneri – autorităţi locale şi regionale, universități, parcuri tehnologice din nouă state membre ale Uniunii Europene (Spania, Republica Cehă, România, Irlanda, Lituania, Italia, Letonia şi Ungaria), la care se adaugă un partener din Norvegia.

Valoarea totală a proiectului este 1.650.269,30 euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este 99.313,81 euro. Din bugetul alocat Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, suma de 84.416,73 euro reprezintă cofinanţarea FEDR (85%), iar cofinanţarea naţională în cuantum de 14.897,08 euro (15%) este suportată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Locale în proporţie de 13% (12.910,81 euro) şi de ADR Sud Muntenia, în proporţie de 2% (1.986,27 euro). Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni, implementarea acestuia începând în luna ianuarie 2012.

Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.