ADR Sud Muntenia - Asistenta financiara pre-aderare
Data ultimei actualizari : Joi, 21 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Asistenta financiara pre-aderare
Încă de la momentul înfiinţării, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost responsabilă cu evaluarea, selectarea şi monitorizarea proiectelor finanţate din programele Phare şi de la bugetul de stat. De-a lungul anilor de activitate, prin intermediul Agenţiei au fost derulate proiecte care au acoperit înreaga gamă de activităţi din sectorul social şi din cele economic, infrastructură, turism, productivitate industrială şi competitivitate, protecţia mediului, dezvoltarea resurselor umane.

 

Programe implementate

1. PHARE' 98 - Restructurare Industrială şi Dezvoltarea Resurselor Umane – 53 proiecte 

2. PHARE 2000 - Schema de finanţare nerambursabilă pentru afaceri noi, micro întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii recent înfiinţate – 38 proiecte 

3. PHARE 2000 - Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurării industriale – 62 proiecte 

4. PHARE 2000 - Schema de consultanţă pentru Întreprinderile Micro, Mici şi Mijlocii (IMM-uri) – 4 proiecte 

5. PHARE 2001 - Asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii – 12 proiecte 

6. PHARE 2001 - Schema de Investiţii în Servicii Sociale – 14 proiecte 

7. PHARE 2001 - Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică – 7 proiecte

8. PHARE 2001 - Componenta TVET – 1 proiect (10 şcoli)

9. PHARE 2002 - Dezvoltarea Resurselor Umane  – 35 proiecte 

10. PHARE 2002 - Infrastructură Regională – 1 proiect 

11. PHARE 2003 - Componenta TVET – 2 proiect (10 şcoli) 

12. PHARE 2004 - Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor (Faza extinsă) – 10 proiecte 

13. PHARE 2004 - Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Gestionării Deşeurilor  –2 proiecte 

14. PHARE 2004 – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale – 1 proiect 

15. PHARE 2004 - Componenta TVET – 3 proiecte (49 şcoli) 

16. PHARE 2005 - Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului – 11 proiecte 

17. PHARE 2005 - Măsuri împotriva dezastrelor provocate de inundaţii – 5 proiecte

18. PHARE 2005 - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu – 8 proiecte

19. PHARE 2005 - Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul achiziţionării de servicii de consultanţă – 2 proiecte

20. PHARE 2005 - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale – 6 proiecte 

21. PHARE 2006 - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu – 5 proiecte 

22. Fondul Naţional de Dezvoltare Regională – 19 proiecte 

23. Dezvoltarea judeţului Giurgiu – 30 proiecte 

24. Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii" - H.G 322/2003 – 19 proiecte 

25. Subprogramul "Investiţii în servicii sociale" - H.G 93/2004 – 31 proiecte

26. Subprogramul "Investiţii în turism" - H.G 1307/2004 – 7 proiecte 


 

Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.