ADR Sud Muntenia - Grupuri de parteneriat local
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Grupuri de parteneriat local
Procesul de programare pentru perioada 2014-2020

 

ADR Sud Muntenia a organizat întâlniri de lucru (Grupuri Tematice Regionale) pentru pregătirea perioadei de programare 2014 – 2020)

 

În perioada 20 martie – 9 aprilie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat o rundă de întâlniri de lucru destinate Grupurilor Tematice Regionale. Evenimentele au avut loc în cele şapte judeţe ale regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, astfel:

*     20 martie, Târgovişte: Grupul Tematic Regional „Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale şi regionale” 

*     21 martie, Călăraşi: Grupul Tematic Regional „Educaţie şi ocuparea forţei de muncă”

*     22 martie, Alexandria: Grupul Tematic Regional „Protecţia mediului şi eficienţă energetică”

*     25 martie, Ploieşti: Grupul Tematic Regional „Dezvoltarea urbană durabilă”

*     27 martie, Giurgiu: Grupul Tematic Regional „Sănătate şi incluziune socială”

*     28 martie, Piteşti: Grupul Tematic Regional „Creşterea competitivităţii economiei regionale pe termen lung”.

*     9 aprilie, Slobozia: Grupul Tematic Regional „Agricultura şi dezvoltarea rurală”

Începând cu luna martie 2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia lansează procesul de consultare publică asupra primului draft al analizei socio-economice și analizei SWOT, ambele părți componente ale Planului pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020.

Dorim să atragem atenția că ambele documente sunt variante de lucru, ce urmează a fi actualizate cu date statistice la zi, pe măsura publicării acestora. Totodată, fiind supuse consultării publice, ele vor fi îmbunătățite în baza contribuțiilor și propunerilor partenerilor regionali.

Vă invităm, deci să consultați documentele de mai jos și să ne transmiteți observațiile, comentariile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: programe@adrmuntenia.ro.

13.47 MB
114.12 KB
In perioada 12-21 iulie 2011 au fost organizate şedinţe ale Grupurilor Parteneriale de Lucru (GPL) din toate judeţele, astfel:

•    12 iulie – Târgovişte – GPL Dâmboviţa;
•    13 iulie – Piteşti – GPL Argeş;
•    14 iulie – Alexandria – GPL Teleorman;
•    15 iulie – Giugiu – GPL Giurgiu;
•    18 iulie – Călăraşi – GPL Călăraşi;
•    19 iulie – Slobozia – GPL Ialomiţa;
•    21 iulie – Ploieşti – GPL Prahova.

În cadrul acestor şedinţe au fost prezentate noul context al programării strategice pentru Regiunea Sud Muntenia, modul de organizare al acestui proces la nivelul Regiunii Sud Muntenia, precum şi noile orientări strategice la nivel european şi naţional, ce vor ghida programarea instrumentelor structurale pentru perioada 2014-2020. 

392 KB
617.92 KB
14.32 MB
539.29 KB
1.17 MB
Cadrul legal

Actul normativ care reglementează activitatea de parteneriat este HG 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare.

Perioada de programare 2007-2013

În fiecare judeţ al Regiunii a funcţionat câte un Grup de Parteneriat Local ( GPL) , constituit pe bază de voluntariat şi cuprinzând reprezentanţi ai instituţiilor/organizaţiilor desemnate de către HG 1115 din 15/07/2004 .

De asemenea, la nivelul Regiunii Sud Muntenia au fost create grupuri regionale pe priorităţi. În primă fază, au fost constituite patru grupuri, împărţite pe priorităţile aferente Planului Regional de Dezvoltare : dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltare rurală şi dezvoltarea infrastructurii. Cu ajutorul acestora a fost elaborat Planurile Regionale de Dezvoltare pentru perioadele 2004-2006 şi 2007-2013
Activităţile au fost posibile cu sprijin financiar şi consultanţă din partea Convenţiei de Twinning ( prima convenţie) şi proiectului “Dezvoltarea Parteneriatelor Locale şi Regionale – Sud Muntenia ( finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Marii Britanii). Cu ajutorul acestor proiecte  au putut fi organizate întâlniri ale Grupurilor de Parteneriat Local din fiecare judeţ, ale Grupurilor regionale pe Priorităţi şi au fost organizate conferinţe regionale, seminarii şi cursuri de instruire ( ex.
Elaborarea proiectelor).

În cifre, activitatea grupurilor de Parteneriat local, pentru perioada de programare 2007-2013, arată astfel:

  • Instituţii implicate în Grupurile de Parteneriat Local ( stabilite în fiecare judeţ) : 121
  • Şedinţe ale Grupurilor de Parteneriat Local : 56
  • Seminari cu tema Fonduri Structurale : 3
  • Cursuri de instruire : 7
  • Şedinţe ale Grupurilor Regionale pe Priorităţi : 16
  • Conferinţe regionale ale parteneriatelor : 6 (octombrie 2002-martie 2005)
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.