ADR Sud Muntenia - Proiectul ClusterFY
Data ultimei actualizari : Vineri, 22 Septembrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Proiectul ClusterFY
Proiectul „ClusterFY - Stimularea colaborarii inter-regionale a clusterelor și integrarea în lanțurile valorice internaționale” este finanțat în cadrul celui de-al doilea apel al Programului INTERREG Europe.

Obiectivul principal al proiectului „ClusterFY” constă în îmbunătățirea instrumentelor de politică regionale sau naționale care urmăresc intensificarea proceselor de clusterizare, în special în sectoarele legate de tehnologiile generice esenţiale (KET), precum și stimularea cooperării interregionale între/printre clustere și rețelele de afaceri și încurajarea integrării acestora în lanțurile valorice inovative și o mai bună ocupare a forței de muncă în vederea implementării strategiilor de specializare inteligentă.

În strânsă colaborare cu Grupul de stakeholderi format pe conceptul Qvadruplu Helix, partenerii ClusterFY își propun să elaboreze recomandări privind îmbunătățirea instrumentelor de politică regională și națională (cum ar fi FEDR) care abordează intensificarea politicilor de clusterizare în sectoarele legate de tehnologiile generice esenţiale (KET). Ţintele și obiectivele ClusterFy sunt planificate să caute rezultate durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Crearea condițiilor favorabile pentru a stimula rețelele regionale / naționale ale KET-urilor și dezvoltarea clusterelor ca o parte importantă a RIS3 și ecosistemului inovării.
 2. Intensificarea colaborării clusterelor şi a reţelelor de afaceri, dincolo de graniţe şi limitări sectoriale care exploatează tehnologiile generice esențiale și consolidarea cooperării interregionale dintre reţelele de afaceri şi clustere, în domenii de interes strategic.
 3. Creșterea internaționalizării clusterelor și a rețelelor de afaceri și integrarea acestora în lanțurile valorice inovative.

Perioada de implementare a proiectului: 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2021.

Bugetul total al proiectului este de 1.818.325,00 Euro, din care 174.320,00 Euro reprezintă bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, din care contribuția proprie a ADRSM este de 3.486,40 Euro.

Consorțiul proiectului este format din 8 parteneri, astfel:

 • Lider de Proiect: Agenția pentru Știință, Inovare și Tehnologie – LITUANIA
 • P1. Alianţa Proviinciilor Nordice – OLANDA
 • P2. Municipalitatea Hudiksvall - SUEDIA
 • P3. Agenţia pentru Dezvoltarea Întrepinderilor din Polonia – POLONIA
 • P4. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – ROMÂNIA
 • P5. Universitatea Castilla - La Mancha – SPANIA
 • P6. Agenţia pentru Inovare şi Energie – SLOVACIA
 • P7. Centrul pentru Cercetare și Tehnologie Hellias - GRECIA.

Proiectul are ca grup ţintă:

 • Autoritățile de Management;
 • Organismele Intermediare legate de instrumentele de politică abordate (dacă nu sunt implicate în calitate de partener în proiect);
 • Actorii de decizie politică și funcționari publici de la nivel regional, naţional şi european care se ocupă de politica inovării şi/sau a clusterelor;
 • Organizații de clustere (inclusiv industrie, IMM-uri, instituții de cercetare);
 • Rețelele și inițiativele europene pentru clustere;
 • Observatorul European al Clusterelor;
 • Societatea civilă.

Proiectul se va implementa în două etape:

Etapa 1 – Învățare la nivel interregional va avea loc pe parcursul a 6 semestre (3 ani). Parteneriatul vizează combinarea învățării la diferite niveluri cu schimbul de experiențe și metode pentru a obține cunoștințe valoroase. În această etapă vor avea loc următoarele activități:

 • Ateliere tematice;
 • Conferințe internaționale;
 • Evenimente locale de diseminare;
 • Vizite de studiu;
 • Programe interregionale pentru schimb de experiență.

La finalizarea primei etape de implementare, fiecare partener trebuie să realizeze câte un Plan Local de Acțiune în vederea sprijinirii elaborării de noi politici pentru domeniile abordate de proiect. Partenerii din proiect trebuie să elaboreze un plan de acțiune comun cu recomandări pentru nivelul European.

Etapa a 2-a - Monitorizarea implementării planului de acțiune este predefinită de program și va avea loc pe parcursul a 4 semestre (2 ani). Astfel, vor fi organizate următoarele activităţi:

 • Monitorizarea implementării Planului de Acţiune;
 • Comunicare şi diseminare;
 • Management şi coordonare.

ClusterFY şi Europa

Clusterele puternice sunt esențiale pentru punerea în aplicare a strategiilor regionale de inovare și pentru promovarea proceselor de descoperire antreprenorială. Cooperarea dintre părțile interesate regionale contribuie la dezvoltarea de soluții pentru problemele societale ale Europei în ansamblu, contribuind astfel la obiectivul UE 2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Web site-ul proiectului CLusterFY: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

For English version of this page click here!

Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.