ADR Sud Muntenia - Servicii oferite de ADR Sud Muntenia
Data ultimei actualizari : Luni, 23 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Servicii oferite de ADR Sud Muntenia

Consiliere şi sprijin în implementarea proiectelor finanţate din  Programului Operaţional Regional.
ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, este unitate de implementare la nivel regional a Programului Operaţional Regional finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională. În baza unui Acord cadrul , semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, ADR-ului i-au fost delegate o serie de atribuţii. Dintre acestea, enumerăm:

 • lansarea procesului de depunere de către solicitanţi a cererilor de finanţare, în funcţie de calendarul stabilit de AM POR; 
 • acordarea de sprijin potenţialilor beneficiari, inclusiv prin realizarea de sesiuni de informare în cadrul structurilor specializate organizate în acest sens în cadrul OI POR, prin campanii de informare la nivel regional, precum şi prin furnizarea altor informaţii solicitate de către aceştia, în scopul dezvoltării proiectelor finanţabile prin POR;
 • primirea şi înregistrarea solicitările de finanţare, conform procedurii relevante şi
 • evaluarea cererile de finanţare din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii;
 • verificarea proiectele la faţa locului, întocmirea şi transmiterea către  Autoritatea de Management a contractele de finanţare aferente acestor proiecte, în vederea avizării/semnării; 
 • monitorizarea implementării proiectelor aprobate;
 • primirea şi verificarea cererilor de rambursare de la benenficiari.
  Mai multe detalii despre Programul Operational Regional puteti obtine accesând sectiunea Regio de pe site.

Consiliere şi sprijin în implementarea proiectelor finantate din POS CCE

ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, este unitate de implementare la nivel regional a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul Major de Intervenție 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor şi Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului.

În baza unui Acord cadrul , semnat cu Ministerul Economiei, ADR-ului i-au fost delegate o serie de atribuţii. Dintre acestea, enumerăm:

 

 •          evaluarea şi contractarea cererilor de finanțare depuse,
 •          verificarea cererilor de rambursare depuse de către beneficiarii de proiecte,
 •          efectuarea de vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor,
 •         monitorizarea realizării indicatorilor asumați în cadrul proiectelor,
 •         asigurarea respectării cerinţelor privind informarea şi publicitatea pentru POSCCE.

Consiliere pentru solicitarea de fonduri PHARE şi  de la bugetul de stat
În calitate de autoritate  de implementare a programelor  PHARE Coeziune Economică şi Socială,  şi de autoritate contractantă pentru fondurile de la bugetul de stat, Agentia a oferit consultanţă  în complexa procedura de solicitare de finanţări  nerambursabile (granturi) şi a organizat seminarii  de instruire  în  redactarea Cererilor de finanţare şi managementul proiectelor. Personalul nostru este experimentat si a oferit consultanta organizaţiilor care au dorit  sa beneficieze de fonduri PHARE sau de la bugetul de stat.  Paginile care conţin succesele PHARE ilustreaza o serie de proiecte selectate de ADR pentru finanţare PHARE. 

Sprijin în managementul proiectelor PHARE şi de la bugetul de stat
În urma  colaborării existente cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, a furnizat următoarele servicii specifice:

 • Lansarea şi promovarea  la nivel regional a programelor Phare CES şi a programelor finanţate de la bugetul de stat.
 • Participarea experţilor ADR în Comitetele de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare.
 • După selectarea cererilor, Agenţia este implicată în procesul de contractare.
 • Pe toata durata implementării proiectului finanţat, ADR a acordat consultanţă beneficiarului în domeniul procedurilor de achiziţie, a raportărilor tehnice şi financiare.
 • Verificarea şi avizarea documentaţiilor transmise de către beneficiar.
 • Efectuarea de vizite de monitorizare la locul de implementare al proiectului.

In momentul de fata, ADR-ul mai efectueaza monitorizarea ex-post a proiectelor, conform conditiilor contractuale.

 

Realizare de studii şi analize 
In urma experientei acumulate de-a lungul mai multor perioade de programare, Agentia are expertiza in constituirea bazelor  de date,  efectuarea de studii şi analize globale şi sectoriale privind situaţia şi evoluţia economico – socială a regiunii de dezvoltare.

 Reprezentare regională şi punct de contact pentru donatori.
ADR ofera informaţii despre regiunea Sud Muntenia, constituind astfel primul punct de contact pentru donatorii multilaterali sau bilaterali care se implica în proiecte de dezvoltare sociala sau economica în România. De asemenea, avem capacitatea de a ne ocupa de managementul proiectelor de finanţare - serviciu pe care îl furnizam în acest moment Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publlice. Ne dedicam toate eforturile adâncirii si largirii grupurilor de parteneriat existente. Daca faceti parte dintr-un ONG sau dintr-un grup de interes si considerati ca punctul dumneavoastra de vedere este ignorat în procesul de luare a deciziilor, atunci nu ezitati sa ne contactati. De asemenea, contactati-ne daca doriti sa luati legatura cu membrii grupurilor de parteneriat care va reprezinta interesele. Reteaua noastra de parteneri ne permite sa acţionăm ca "brokeri", punând în legatura diferite institutii, cum ar fi ONG-uri cu firme prin care sa lanseze o licitatie de proiecte , sau comunitati sau grupuri de interes ce au identificat o zona prioritara si se afla în cautarea unei organizatii beneficiare (un ONG, de exemplu) prin care sa initieze un proiect de finantare.

Identificarea oportunitatilor de finanţare
ADR are experienţa în legatura cu întrega gama de finantari existente. Persoanele care vor sa depuna cereri de finantare pentru fonduri de la Uniunea Europeană, dar nu sunt sigure daca îndeplinesc criteriile, ne pot contacta pentru a primi informaţii despre finanţările nerambursabile.

Consiliere si sprijin în investiţii
Cunoştinţele noastre solide legate de regiune si de nevoile sale economice si sociale pot fi de folos persoanelor care doresc sa investească în regiune. Prin intermediul Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare, vă putem oferi informaţii despre avantajele de a investi în anumite zone. Mai multe informaţii veţi afla contactându-ne la adresa de e-mail  programe@adrmuntenia.ro .

Furnizor de formare profesională a adulţilor
Experienţa acumulată de echipa ADR SM integrează cunoştinţe, deprinderi, aptitudini specifice mai multor ocupaţii importante pe piaţa muncii care pot fi transmise publicului larg. Agenţia,  în calitate de furnizor de formare profesională a adulţilor,  va realiza  activitati  de formare profesionala prin furnizarea de cursuri autorizate CNFPA. Această autorizare vine ca răspuns la nevoile existente de instruire a personalului din cadrul autorităţilor şi partenerilor cu care colaborăm la nivelul Regiunii Sud Muntenia şi nu numai.

 
140.58 KB
91.5 KB
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.