ADR Sud Muntenia - Proiectul SENSES
Data ultimei actualizari : Vineri, 20 Octombrie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Proiectul SENSES
Proiectul SENSES - Consolidarea antreprenoriatului social prin adoptarea practicilor de responsabilitate socială corporativă în dezvoltarea competentelor și abilităților antreprenoriale în Regiunea Dunării este finanțat în cadrul primului apel al Programului Transnațional Dunărea, Axa prioritară 1 – O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă din punct de vedere social.

Perioada de implementare a proiectului 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.

Bugetul total al proiectului este 1.530.777,50 euro, bugetul ADR Sud Muntenia fiind 132.097,62 euro, contribuția proprie ADR SM - 2.641,96 euro.

Consorțiul proiectului – 17 parteneri.

Lider de Proiect – IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry – instituție de drept public non-profit pentru dezvoltarea industriei – Ungaria - Partener FEDR Restul partenerilor sunt:

 • P.2 – Agenția Regională Sud Bohemia – Cehia Partener FEDR
 • P.3 – Centrul se Sprijin al Afacerilor din Kranj– Slovenia Partener FEDR
 • P.4 – Agenția de Afaceri din Slovacia - Partener FEDR
 • P.5 – Centrul de Inovare Socială – Austria- Partener FEDR
 • P.6 – Agenția de Dezvoltare Regională Medimurje – Croația - Partener FEDR
 • P.7 – NESsT – Organizație non profit - Ungaria - Partener FEDR
 • P.8 - Asociația MAROM – Ungaria - Partener FEDR
 • P.9 – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia - România - Partener FEDR
 • P.10 - Camera de Comert și Industrie din Serbia – Serbia - Partener IPA
 • Ministerul Economiei Naționale – Ungaria – Partener ASP
 • Eurada – Asociație Europeană a Agențiilor de Dezvoltare Regională – Belgia –Partener ASP
 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arges - Partener ASP – România
 • Ministerul Muncii și Sistemului de Pensii – Croația – Partener ASP
 • Agenție de Inovare și Transfer Tehnologic – Moldova – Partener ASP
 • Ministerul Economiei al Republicii Slovace - Slovacia – Partener ASP
 • Consiliul de Dezvoltare al Regiunii Gorenjska – Slovenia - Partener ASP

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de întreprinderi sociale și ecosistemul lor (rețele, asociații, etc.) autorități publice la nivel local, regional și național.

Întreprinderile sociale reprezintă factori importanți ai dezvoltării favorabile incluziunii și joacă un rol esențial în abordarea actualelor provocări economice, sociale și de mediu. Cu toate acestea, lipsa politicilor sociale și a unui cadru legal adecvat, a piețelor de investiții sociale, precum și lipsa cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului social sunt probleme des întâlnite în regiunea Dunării.

Proiectul SENSES vine în întâmpinarea acestor provocări, prin crearea unei rețele transnaționale de întreprinderi sociale, întreprinderi tradiționale responsabile social, investitori financiari (în economia socială), factori de decizie, reprezentanți ai mediului academic, funcționari ai ONG-urilor, toți aceștia însumând un total 600 - 800 de membri în regiunea Dunării. Rolul rețelei este de a promova în comun un model inovator de întreprindere socială, precum și dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării, pe baza inovării sociale.

Astfel, se vor crea noi modele de elaborare a politicilor și instrumente menite să crească oportunitățile de angajare a grupurilor sociale marginalizate și a persoanelor vulnerabile, având la bază schimburile de experiență (participarea la seminarii, vizite de studiu, consultarea referințelor regionale și naționale, analize comparative) și învățarea reciprocă în rândul membrilor rețelei.

La finalul proiectului, în urma derulării activităților menite să sprijine reprezentanții rețelei constituite, se va organiza un curs online realizat în comun de către partenerii consorțiului, ai cărui beneficiari vor fi întreprinderile sociale din regiunea Dunării.

Cursul, cu o durată va avea 60 de ore, va conține module referitoare la economie, management, marketing,resurse umane, managementul vânzărilor, precum și module personalizate de mentorat și coaching elaborate de reprezentanții corporațiilor RSC (Responsabilitate Socială Corporatistă).

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Sprijinirea întreprinderilor sociale în dezvoltarea unei afaceri sustenabile prin selectarea celor mai bune practici din sectorul public și privat
 2. O mai bună implicare a întreprinderilor sociale în ecosistemele lor
 3. Crearea unor politici îmbunătățite pentru întreprinderile sociale

Pachete de lucru

 • WP 1 - Management și coordonare
 • WP 2 - Comunicare si diseminare
 • WP 3 - Contextul național al întreprinderilor sociale
 • WP 4 - Dezvoltarea si conștientizarea importanței întreprinderilor sociale
 • WP 5 - Colaborări pilot între întreprinderi sociale și corporații CSR (implicate în programe de responsabilitate socială)
 • WP 6 - Planuri de acțiune regionale în dezvoltarea strategiei pentru întreprinderile sociale

Rezultatele proiectului

Rezultatele ce urmează a fi obținute la finalizare proiectului SENSES: o strategie de comunicare și diseminare, un newsletter semestrial diseminat la nivelul factorilor de decizie politică, 1050 de broșuri pentru diseminarea bunelor practici și a instrumentelor de elaborare a politicilor, o bază de date cu 2000 de jurnaliști, un produs media cu informații referitoare la proiect, pagini de Facebook, Twitter, LinkedIn pentru promovarea proiectului, o sinteză a politicilor de economie socială existente în regiunea Dunării, 8 întâlniri regionale ale stakeholderilor, un ghid și o metodologie cu privire la monitorizarea politicilor și efectuarea analizelor comparative, 3 vizite de studiu și seminarii, un raport cu 25 de bune practici și 10 studii de caz, un raport referitor la seminariile și vizitele de studiu efectuate, un raport cu privire la îmbunătățirea bunelor practici, o curriculă de 60 de ore pentru un curs de instruire online pentru întreprinderile sociale, traducerea curriculei pentru toate țările partenere, 7 workshop-uri de instruire și mentorat adresate întreprinderilor sociale, 3 parteneriate pilot între întreprinderi sociale și companii care realizează activități de RSC, un raport final cu privire la rezultatele parteneriatelor pilot înființate, o strategie pilot pentru Regiunea Dunării, un raport final.

Website-ul proiectului SENSES: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/senses

62.17 MB

Newsletter SENSES

1.05 MB
Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.