ADR Sud Muntenia - Cuvant inainte
Data ultimei actualizari : Vineri, 28 Aprilie 2017
Acum ne puteţi găsi si pe
Cuvant inainte
Liviu Nicolae Dragnea,
preşedintele primei regiuni de dezvoltare constituite


       Până în 1990 România a avut una dintre cele mai centralizate forme de administraţie publică. Deciziile erau luate în cea mai mare parte de la Bucureşti  iar deciziile fundamentale ce vizau evoluţia comunităţilor locale erau în totalitate apanajul administraţiei  centrale.   După anul 1990, odată cu transformările democratice petrecute în România, comunităţilor locale au început să le fie încredinţate noi atribuţii dar şi noi responsabilităţi, în mod deosebit în gestionarea treburilor publice de la nivelul localităţii sau a judeţului.  Rând pe rând au trecut în sarcina administraţiei publice locale atribuţii privind sistemul de învăţământul preşcolar şi preuniversitar (mai întâi patrimoniul, apoi salarizarea personalului didactic şi nedidactic), sănătate, protecţia copilului, protecţia socială (inclusiv venitul minim garantat), evidenţa informatizată a persoanei, poliţia comunitară etc. 
Asistăm, cu sau fără voia administraţiei centrale, la o creştere a responsabilităţilor administraţiei publice locale, la o întărire a acesteia în raport cu administraţia centrală. Cât va fi administraţia centrală dispusă să cedeze de bună voie şi cât de nevoie? În ce măsură administraţia locală va şti să gestioneze procesul  de descentralizare şi până unde va putea el să meargă, având în vedere şi sensibilităţile multiple existente în acest domeniu? În orice situaţie,  între administraţia publică centrală şi administraţia publică locală va trebui să existe un parteneriat. În ce măsură suntem parteneri, cât de egali putem fi în acest parteneriat, de pe ce poziţii discutăm? Din punct de vedere mental, cetăţeni, autorităţi locale, putere centrală, cât de dispuşi suntem să acceptăm noile realităţi şi să sprijinim procesul  Până unde este statul paternalist şi de unde începe propria noastră gestiune asupra propriilor noastre destine?
       De asemenea, pentru a putea să beneficiem într-o măsură cât mai mare de oportunităţile  oferite de fondurile de finanţare post aderare, trebuie să abordăm şi să soluţionăm,  cât mai rapid şi în cele mai bune condiţii, problemele legate de realizarea unei descentralizări depline şi efective, cel puţin într-o serie de domenii. Educaţia, sănătatea, ordinea publică şi circulaţia rutieră, protecţia mediului, agricultura,  ocuparea forţei de muncă, activitatea sanitar –veterinară, protecţia consumatorului, protecţia socială, managementul funcţiei publice, dezvoltarea regională, etc., trebuie să fie asumate de comunitate, iar structurile administrative respective să treacă sub autoritatea deplină şi nemijlocită a Consiliilor locale şi judeţene, după caz.
        Evident, nu este un  proces simplu, nu este un proces uşor de gestionat, dar el trebuie dezvoltat, trebuie condus către ţinta dorită astfel încât administraţia locală să-şi poată îndeplini, în cele mai bune condiţii, repsonsabilităţile ce îi revin, raţiunea sa de a fi : servicii de calitate pentru comunitate. De aceea, discuţiile legate de regionalizarea României, de realizarea următorului plan de dezvoltare regională trebuie abordate cu foarte multă responsabilitate deoarece vorbim despre viitorul nostru, al tuturor.
        În încheiere, as vrea să adresez  aprecieri angajaţilor Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru întreaga activitate depusă de-a lungul celor 14 ani de existenţă ai acestei instituţii şi să le reamintesc că sunt un vector important al comunităţii noastre fapt ce-i responsabilizează în egală măsură.

Nota: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.